Aktuality

Projekt "Cluster Kybernetickej Bezpečnosti"

apríl 2022

Napísali o nás: https://www.inovujme.sk/sk/aktuality

Povedali o nás: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/325269#457

 Dnes, 27. apríla 2022, sme slávnostne otvorili „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“. Cluster Kybernetickej Bezpečnosti zrealizoval tento #pilotnyprojekt ako ukážku inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.
Cieľom #CentraExcelentnostiKybernetickejBezpečnosti je vzbudiť záujem študentov o informačnú a kybernetickú bezpečnosť s možnosťou následného vzdelávania na vysokých školách v Slovenskej republike.
#clusterkb #ClusterKybernetickejBezpecnosti
 

apríl 2022

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti zorganizoval, dňa 20. apríla 2022 IV. workshop pre vodárenské spoločnosti s témou Audit kybernetickej bezpečnosti, samohodnotenie...a čo ďalej? Workshop sa zrealizoval vďaka spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností a konal sa pod záštitou generálneho riaditeľa Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. Ing. Milana Mojša. Počas vzdelávacieho podujatia odznelo množstvo zaujímavých informácií z praxe a prezentujúci aktívne odpovedali na konkrétne dotazy od zástupcov vodárenských spoločností. Veríme, že sa nám v jesenných mesiacoch tohto roka podarí zorganizovať ďalšie podujatie, kde sa budeme spoločne zaoberať novými podnetmi od zástupcov slovenských vodárenských spoločností.

Napísali o nás: https://mailchi.mp/5809675c8471/newsletter-avs-4_2022?e=13d5a47eff

      

 

apríl 2022

Národný bezpečnostný úrad podpísal memorandum o spolupráci s viacerými špičkovými IT firmami na Slovensku. NBÚ má ako garant kybernetickej bezpečnosti vo svojich dlhodobých úlohách aj rozvoj vzťahov so súkromným sektorom v tejto v oblasti.  

Zámer momentálne urýchlila a zintenzívnila bezpečnostná situácia na Ukrajine a neutíchajúce hrozby v kybernetickom priestore, ktoré sa už roky nevyhýbajú ani Slovensku. Aj Európska únia momentálne volá po koordinovanom postupe so zapojením všetkých možných prostriedkov vrátane komerčných subjektov a efektívnejšej komunikácii či výmene informácií na úrovni členských štátov.

Zástupcovia viac ako desiatky popredných spoločností a organizácií podpísali memorandum za účelom efektívnejšieho plnenia úloh v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti – ESET, Aliter Technologies, Disig, Lynx, Axenta, EMM, GAMO, Gordias, ALISON Slovakia, SOITRON a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu.

 „Oceňujem rýchlu reakciu jednotlivých spoločností a ich neutíchajúci záujem prispieť svojím dielom k spoločnej bezpečnosti. Obdobné spolupráce nie sú ani v zahraničí výnimočným javom. Vzájomná výmena skúseností, poznatkov a odborných postrehov môžu byť na konci dňa rozhodujúcim prvkom v bezpečnosti štátu, organizácií a občanov,“ povedal na margo podpísaných dokumentov riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

NBÚ bude s firmami spolupracovať individuálne podľa ich zamerania či personálnych a technických kapacít pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov. Nebudú chýbať vzájomné odborné konzultácie, výmena informácií o zraniteľnostiach v informačných systémoch či forenzná analýza.

https://www.nbu.gov.sk/2022/04/04/bezpecnost-slovenska-spolocnymi-silami/index.html

marec 2022

 Špičková technológia šifrovania pre každého. 

Zabezpečuje vaše súbory a komunikáciu pomocou najpokročilejšieho šifrovacieho systému dostupného na trhu. Kombináciou symetrického šifrovania AES a asymetrického šifrovania ECC sú vaše hovory a chatové správy úplne súkromné. Vaše fotografie, súbory a heslá si zaslúžia rovnaké súkromie ako vaša komunikácia, súhlasíte?

 • NEPOTREBUJETE ŽIADNU SIM kartu
 • JEDNODUCHÉ NASTAVENIE
 • ZABEZPEČENÉ HOVORY
 • ZABEZPEČENÉ SPRÁVY
 • ZABEZPEČENÉ SÚBORY A HESLÁ

 Výhody:

 • Úplná anonymita
 • 100% bezpečnosť
 • Žiadne zadné vrátka

...viac na https://salutissystems.com/products/ps-post-scriptum/  

 

marec 2022

Aktuálna verzia ISO 27001 čoskoro končí. Ako upgradovať ?   

Organizácia certifikovaná podľa systému riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001, Interný Audítori, Manažéri Kybernetickej bezpečnosti, Vedúci Audítori, držitelia certifikácie ISO 27001 - Information Security Management System (ISMS) v akejkoľvek podobe (na organizáciu, alebo personálne) musí vymeniť svoje profesijné "vodičáky". Zmena zasiahne prakticky celý sektor informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Posledná revízia normy ISO 27001 prebehla v roku 2013, je to už 9 rokov od vydania aktualizácie, ktorá nesie označenie ISO/IEC 27001:2013. Na ceste je nová verzia ISO/IEC 27001:2022. A v tomto prípade nepôjde o kozmetický upgrade. Tu nezostane kameň na kameni.

Ako sa zmení systém informačnej bezpečnosti? ... PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

#clusterkb #tayllorcoxsk #cybersecurity

https://www.tx.sk/blog/aktualna-verzia-iso-27001-coskoro-konci-ako-upgradovat

marec 2022

Dovoľte nám privítať spoločnosť Monet+, a.s. ako nového riadneho člena Clustra Kybernetickej Bezpečnosti.

Produktové portfolio:

V rámci technologické platformy ProID řešíme komplexně pracovní identitu zaměstnance. Od autentizačních metod, přes aplikační nástavbu, až po výstavbu PKI (Public Key Infrastructure).

Autentizační metody: V portfoliu autentizační metod dokážeme nabídnout čtyři silné autentizační metody založené na logické bezpečnosti.

 1. Karta (s fyzickým čipem, s bezkontaktním čipem, hybridní s fyzickým i bezkontaktním
 2. nebo i více bezkontaktních čipů)
 3. Mobilní autentizační metoda ProID Mobile
 4. Autentizační token kombinující kartu a mobilní aplikaci Bittron
 5. TPM.

Platformy: Windows, MacOS,u karet nově i ChromeOS

Ekosystém modulů pro správu a administraci: Jsme schopni poskytnout aplikační nadstavbu pro autentizační metody, které umožňují jednoduchou správu životního cyklu karet a certifikátů, včetně možnosti kustomizace modulů či vývoji aplikací a modulů na míru.

Vystavba PKI: revize, návrh a implementace PKI, tedy certifikačních autorit a podpůrných modulů

Remote signing: on-premise systém pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Modulární systém umožňující kvalifikovaný elektronický podpis na dálku.

TSA: systém pro vytváření časových razítek skládající se z autority časového razítka (TSA) a hardwarového vybavení (server, časová karta, HSM)

Systémy pro správu technologických certifikátů – KMS: systém umožňující autentizaci, šifrování komunikace a distribuci kryptografického materiálu

Ďalšie informácie nájdete na  https://proid.cz/sk/pouziti-a-oborova-reseni/ .

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a nové inšpirácie.

marec 2022

#CyberGame je kyberbezpečnostná hra, ktorá je určená pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. Zapojiť sa môžu individuálni hráči a v prípade firiem a inštitúcií môže slúžiť ako skvelá tréningová platforma.

Zaregistrujte sa na: www.cybergame.sk

Súťaž odštartovala: 1.marca

Výhry  - najlepší hráč v celkovom hodnotení, najlepšia hráčka a najlepší hráč študent vyhrajú cestu do malvérového laboratória ESET do Montrealu. Hráčsky notebook ROG Flow Z13 dostane najmladší hráč, softvérové licencie ESET najlepší účastníci z verejnej správy a hráči vo vetvách.

Odborným garantom súťaže je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT a všetky úlohy vytvoril tím jeho profesionálov. CyberGame bude trvať desať týždňov, pričom úlohy budú aktualizované priebežne.

https://www.sk-cert.sk/sk/akutne-nam-chybaju-odbornici-v-kybernetickej-bezpecnosti-aj-povedomie-profesionali-aj-studenti-si-mozu-vyskusat-ucast-v-kyberbezpecnostnej-hre/index.html

#clusterkb #CKB #cybersecurity #kyberhra #sutaz #skcert #ESET

 

 

február 2022

Národný bezpečnostný úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyhlasuje varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry.

https://www.nbu.gov.sk/2022/02/23/narodny-bezpecnostny-urad-mimoriadne-varuje-kriticku-infrastrukturu/index.html?fbclid=IwAR0XE6YuHKTPNFNEIGXQ9I89nAQFsPtpySzvHPqiqPiTMzR-s0oGabTRldo

 

február 2022

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu adresy CKB:

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Školská 10/119
031 01 Liptovský Mikuláš

november 2021

Návrat ... späť ku koreňom / Comeback ... back to the roots

Včera sme prežili deň plný nostalgických momentov. Zástupcovia spoločností AXENTA s.r.o. - Ing. Peter Jankovský a Aliga s.r.o. - Ing. Martin Šuták, PhD. sa vrátili do Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku (SOŠE LH), ale tentokrát to bolo na miesto vyučujúcich a nie na miesto študentov, odkiaľ pred viac ako desiatkou rokov vyšli.
Spoločnosť AXENTA s.r.o. patrí na Slovensku a Čechách k špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na základe spolupráce medzi SOŠE LH a CKB sme iniciovali diskusiu k pridaniu predmetu „Kybernetická bezpečnosť“ do učebných osnov. Stále cítime nedostatok profesionálov v tejto oblasti na trhu a preto chceme podnietiť záujem u mladých a perspektívnych študentov 4.ročníka na SOŠE LH, aby po ukončení stredoškolského vzdelávania pokračovali v štúdiu na VŠ v tejto oblasti. Členovia Clustra Kybernetickej Bezpečnosti, ako osoby z praxe, budú celý školský rok s učiteľmi oboznamovať študentov s právnymi, procesnými a technickými náležitosťami ako nevyhnutnú súčasť vzdelávania v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Študenti majú okrem prezenčnej výučby, kde sú v priamom kontakte so špecialistami, k dispozícii aj kvalitne spracovanú učebnicu informačnej bezpečnosti od autorov (Oster, Zeman, Blšák, Chromek), povedal Ing. Ján Lichvár, predseda Clustra Kybernetickej Bezpečnosti.

 

október 2021

Dnes sme s radosťou odovzdali prvú časť učebnice informačnej bezpečnosti pre Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Liptovskom Hrádku. Poďakovanie patrí OZ Preventista, spoločnosti AXENTA s.r.o. .

Veríme, že voliteľný predmet Kybernetická bezpečnosť, ktorý sa vyučuje na SOŠELH nájde obsahovú inšpiráciu aj v tejto učebnici. Poďakovanie za entuziazmus a odhodlanie patrí pánovi Danišovi, Gabauerovi a pani Staroňovej.  

CKB učebnica Kybernetická Bezpečnosť SOŠE LH

Veľa úspechov v štúdiu v predmete "Kybernetická bezpečnosť" všetkým žiakom: http://www.soselh.sk/

 

 

 

 

august 2020

Radi by sme Vám oznámili, že od 13 . augusta sme sa posunuli opäť o krok vpred. Úspešne sme prezentovali Cluster Kybernetickej Bezpečnosti a v tejto chvíli ako jeden z mála clustrov v Slovenskej republike je publikovaný na platforme „ECCP“ European Cluster Collaboration Platform.

Po kliknutí na nižšie uvedený link sa Vám zobrazia detaily:

https://www.clustercollaboration.eu/node/18720

august 2020 

Zúčastnili sme sa druhého stretnutia klastrov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za účelom prípravy k certifikácii ESCA. https://www.siea.sk/ a https://www.inovujme.sk/

júl 2020

Pracovné stretnutie členov, AXENTA s.r.o., LDcentrum Computers s.r.o. a IT-TECH, s.r.o. za účelom prípravy workshopu pre mestá  a obce , ktorého témou budú inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačných systémov verejnej správy.

jún 2020

Pracovné stretnutie členov, AXENTA s.r.o. a Aliga s.r.o. za účelom prípravy podkladov k riešeniu v oblasti kybernetickej bezpečnosti IoT a SCADA/ICS pre priemyselný podnik so zameraním na hutníctvo.

jún 2020

Ďakujeme mestám a obciam za účasť na prvom webinári zameranom na plnenie povinností zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách verejnej správy. Veľké poďakovanie patrí aj zástupcovi Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, členom clustra a organizátorovi, spoločnosti Consulting & Education Partners, s.r.o.

Zobraziť záznam

jún 2020

Zúčastnili sme sa stretnutia klastrov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za účelom prípravy k certifikácii ESCA.

máj 2020

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti bol partnerom on-line konferencie SecTec Security Day 2020. Jednotlivé prednášky z konferencie si môžete zo braziť TU: https://www.youtube.com/watch?v=-ip284vOBic&feature=youtu.be

apríl 2020

Pracovné stretnutie členov,  AXENTA s.r.o. a Salutis Systems, a.s., BELL TEC, a. s za účelom riešenia poskytnutia služieb šifrovania dát pre telekomunikačných operátorov.

február 2020

V spolupráci s Acosiáciou vodárenských spoločností sme usporiadali 3. workshop pre vodárenské spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky. Témou workshopu bolo odborné usmernenie pre klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov.

február 2020

V spolupráci s MH manažment, a.s. sme usporiadali workshop pre teplárenské spoločnosti k plneniu povinností zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

október 2019

Konferencia "Kybernetická Bezpečnosť" v Bratislave dňa 15.10.2019

máj 2019

V spolupráci s Acosiáciou vodárenských spoločností sme usporiadali 2. workshop, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť výstupy 1. workshopu a zamerať sa na riešenia vyplývajúcich z vyhlášky NBÚ číslo 362. Tieto boli odprezentované riaditeľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, pánom Mgr. Rastislavom Janotom.

apríl 2019

Organizovali sme 2. konferenciu Clustra Kybernetickej Bezpečnosti v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde boli prezentované bezpečnostné riešenia a case study pre plnenie povinností Zákona a kybernetickej bezpečnosti pre prevádzkovateľov základnej služby.

apríl 2019

Stretnutie predsedu Cluatra Kybernetickej Bezpečnosti s autormi publikácie "Zákon o kybernetickej bezpečnosti Komentár"  , náhľad TU : 

http://www.eurokodex.sk/images/edicie/k_Kyber-bezpecnost.pdf 

marec 2019

Predstavenie Clustra Kybernetickej Bezpečnosti a jeho členov na akademickej pôde Strednej odbornej  školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku s témou možnosti duálneho vzdelávania študentov a oboznámenia sa s najmodernejšími produktami a inovačnými metódami  v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

január 2019

V spolupráci s Acosiáciou vodárenských spoločností sme usporiadali 1. workshop s témou plnenia si povinností a dodržania termínov súvisiacich so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

október 2018

V Bratislave sme organizovali 1. konferenciu Clustra Kybernetickej Bezpečnosti v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Témou konferencie bola transpozícia NIS do slovenskej legislatívy a prezentácia bezpečnostných riešení, ktoré boli vybudované a sú úspešne prevádzkované v Českej republike. Práve tieto riešenia môžu pomôcť prevádzkovateľom základnej službyv Slovenskej republike plniť povinnosti súvisiace so zákonom 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.  

Odborné podujatia a workshopy