Kontakt

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Školská 10/119
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Telefón: +421 907 136 800
Telefón (office): +421 907 136 800
Email: ....
Sociálne siete:      

IČO: 51749416
DIČ: 2120831570
IČ DPH: SK 2120831570

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
pobočka: 1.mája 16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 4026037061/7500
IBAN: SK58 7500 0000 0040 2603 7061
BIC: CEKOSKBX