Aktuality

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti po uskutočnení prvej konferencie na tému zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti pripravuje svoju druhú konferenciu, ktorá bude zameraná na prípadové štúdie v technologickej oblasti, ktoré majú pomôcť pri zavádzaní súladu so zákonom a príslušnými vykonávacími vyhláškami.

Konferencia sa uskutoční 3. apríla v Bratislave, hotel NH Gate One. Na konferencii vystúpia rečníci, ktorí budú prezentovať najmodernejšie technológie v oblasti bezpečností sietí (NTA), priemyselnej bezpečnosti (ICS/SCADA), monitoringu (SIEM), správe privilegovaných užívateľov (PIM/PAM), ochrany koncových zariadení a šifrovania.

Prezentácie a možnosť oboznámiť sa s najmodernejšími produktami je zameraná na prevádzkovateľov základnej a digitálnej služby. Pre týchto prevádzkovateľov je možnosť zúčastniť sa konferencie bezplatná (dva vstupy na jedného prevádzkovateľa). Možnosť vypočuť si prezentácie budú mať aj ostatní, ktorí nie sú prevádzkovateľmi základnej alebo digitálnej služby za poplatok 99€ na osobu.

konferencia Kybernetická bezpečnosť, 03.04.2019

Generálni partneri:
ABB IBM Axenta

Hlavní partneri:
Beset One identity

Partneri:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Clico Flowmon Alef

O nás

Cluster kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „cluster“), je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu clustra zvolený Ing. Ján Lichvár.

Členovia clustra:

Aliga, s.r.o – poskytovateľ komplexných riešení v oblasti sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnosti. https://aliga.sk/

AXENTA s.r.o – spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním riešení v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. http://axenta.sk/

AK hbr advokáti, s.r.o. – advokátska kancelária zameraná na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a oblasti autorského práva a IT. https://www.hbra.sk/

Salustis Systems, a.s – spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom v oblasti šifrovania dát. https://salutissystems.com

Predmet činnosti

  1. vytváranie podmienok pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti v SR,
  2. zvyšovanie informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s kybernetickou bezpečnosťou,
  3. monitorovanie, analyzovanie stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku,
  4. organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  5. organizovanie seminárov, konferencii, športových, kultúrnych a spoločenských akcii, podpora networkingu a zdieľania kapacít,
  6. navrhovanie opatrení a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich presadzovanie,
  7. inovačné a vzdelávacie projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  8. komunikácia a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami v oblastiach IKT a vzdelávania,
  9. spoločné projekty v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií,

Kontakt

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Nábrežie Janka Krála 967/14,
Liptovský Mikuláš 031 01

Telefón: +421 907 136 800
Email: ....

IČO: 51749416
DIČ: 2120831570
IČ DPH: SK 2120831570
Číslo účtu : 4026037061/7500
IBAN: SK58 7500 0000 0040 2603 7061