Aktuality

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti úspešne absolvoval svoju prvú konferenciu. Radi by sme sa poďakovali všetkým účastníkom a zároveň rečníkom konferencie, ktorí pútavým spôsobom priblížili smernicu, zákon, vyhlášky, procesy, možnosti riešení bezpečnostných opatrení a veľa zaujímavých odpovedí na kladené otázky. Poďakovanie smerujeme aj našim partnerom, ktorí aktívne pomáhali s osvetou konferencie. Tešíme sa jarnú konferenciu, ktorú už dnes začíname plánovať, aby sme vás informovali o novinkách v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Prezentácie z konferencie


Axenta Národný bezpečnostný úrad Bratislavská regionálna komora IBM

Dňa 9.10.2018 pripravujeme v Bratislave konferenciu a panelovú diskusiu k prijatému zákonu o Kybernetickej bezpečnosti a jej vyhláškam. Prezentovať prídu erudovaní partneri, ktorí dokážu poskytnúť odborný výklad zákona. Pozvanie potvrdili hostia z Českej republiky, ktorí majú skúsenosti s implementáciou, udržiavaním procesných a bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z legislatívy.

O nás

Cluster kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „cluster“), je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív.

Zakladajúcimi členmi clustra sú spoločnosti AK hbr advokáti, s.r.o., AXENTA s.r.o., Salustis Systems, a.s. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu clustra zvolený Ing. Ján Lichvár.

Predmet činnosti

  1. vytváranie podmienok pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti v SR,
  2. zvyšovanie informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s kybernetickou bezpečnosťou,
  3. monitorovanie, analyzovanie stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku,
  4. organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  5. organizovanie seminárov, konferencii, športových, kultúrnych a spoločenských akcii, podpora networkingu a zdieľania kapacít,
  6. navrhovanie opatrení a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich presadzovanie,
  7. inovačné a vzdelávacie projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  8. komunikácia a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami v oblastiach IKT a vzdelávania,
  9. spoločné projekty v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií,

Kontakt

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Nábrežie Janka Krála 967/14,
Liptovský Mikuláš 031 01

Telefón: +421 907 136 800
Email: ....