Členovia

Aliga, s.r.o. – poskytovateľ komplexných riešení v oblasti sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnosti. https://aliga.sk/

AXENTA s.r.o – spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním riešení v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. http://axenta.sk/

BELL TEC, a. s. - vývoj a dodávka bezpečnostných a komunikačných aplikácií

Clico, s.r.o. - misiou a ambíciou spoločnosti je ponúkať tie najlepšie produkty vo svojej triede zabezpečenia, sietí a manažmentu, a to spoločne s najlepšou technickou a predajnou podporou. https://clico.sk/

Consulting & Education Partners, s.r.o. - slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odborného poradenstva a verejného obstarávania. https://cepartners.sk/

DELTECH, a.s. -spoločnosť DELTECH tvorí tím špecialistov, ktorí už tri desaťročia vytvárajú čoraz modernejší a bezpečnejší svet. Prinášame riešenia v oblasti komplexných silnoprúdových a slaboprúdových elektro technológií a technickej ochrany objektov. https://www.deltech.sk/

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (FBI UNIZA) https://fbi.uniza.sk/

Grant Thornton Advisory s.r.o. – poskytuje služby v oblasti manažérskeho a transakčného poradenstva aj oceňovania. https://www.grantthornton.sk

hbr advokáti s.r.o. – advokátska kancelária zameraná na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a oblasti autorského práva a IT. https://www.hbra.sk/

IT-TECH SERVICES s.r.o. – spoločnosť je systémový integrátor a zaoberá sa návrhom IT infraštruktúry, podporou koncových zákazníkov. Poskytuje podnikové riešenia pre komerčné subjekty a samosprávy.  https://it-tech.sk/

LDcentrum Computers s.r.o. – spoločnosť zaoberajúca sa správou a návrhom IT infraštruktúry, end-user support, IoT a podnikové riešenia, systémový integrátor. https://ldcentrum.sk/

LD - Power, s. r. o. – výrobca a dodávateľ elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Monet +, a.s. - v rámci technologickej platformy ProID komplexne riešime pracovnú identitu zamestnanca. Od autentizačných metód, cez aplikačnú nadstavbu, až po výstavbu PKI (Public Key Infrastructure). https://proid.cz/sk/

Salutis Systems, a.s. – spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom v oblasti šifrovania dát. https://salutissystems.com

Siemens Healthcare s.r.o. - neustále uvádzame na trh prelomové inovácie umožňujúce zdravotníckym pracovníkom poskytovať najvyššiu kvalitu v oblasti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Naše portfólio, zahŕňajúce in-vitro a in-vivo diagnostiku ako aj systémy pre diagnostické a terapeutického zobrazovania a inovatívnu onkologickú starostlivosť, je kľúčové pre klinické rozhodovanie a liečebné postupy. https://www.siemens-healthineers.com/sk

Správa IT s. r. o. – spoločnosť zaoberajúca sa správou IT, integrátor riešení IKT pre klientov verejnej správy (ITVS). https://it-sprava.sk/

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. - spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti systémových ISO certifikácií, auditov, školení a expertných posudkov,  ponúkame vlastný elektronický aukčný systém.  https://www.tx.sk/

 

 

Pridružení členovia:

Mesto Holíč http://www.holic.sk/

Obec Limbach http://obec-limbach.sk/

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok http://www.soselh.sk/

Ako sa stať členom

Prihláška

Prihláška CKB riadny člen 2022